مریم میرزاخانی، مریم میرزاخانی، مریم میرزاخانی

ظهور سیاره‌ی میمون‌ها

مورد عجیب دکتر دوربین و آقای میرویسی*

توضیح بیشتر درباره ی "باید جمال چهره ات حجت موجه باشه" 1