دستگیری ادمین‌های تاینی‌موویز، قانون حجاب اجباری، و به هم ریختن صف شله!