بچه جون به حرف بزرگ‌ترت گوش «نده».

زندگی واقعی چه شکلیه؟

شش-پنجاه

در جستجوی الگوها: مجلس گرم کن های ایلان ماسک، روایتگری رامبد جوان از خوردنی ها

the prestige

کاش شجاعت این رو داشته باشیم که وصله های ناجور رو دور بندازیم.

سوال های سخت و سوال های آسان

توضیح بیشتر درباره ی "باید جمال چهره ات حجت موجه باشه" 1

درباره ی قرآن

سید ارزان فروشِ محله ی ما

نکته تستی!

آقای مسعود بهبهانی نیا، از شما متشکرم.

دینِ ساده