ایده‌ی پرفروشِ «انسان کامل»

آقای قاضی! من اشتباهی بودم؛ ریاکار نبودم.

بچه جون به حرف بزرگ‌ترت گوش «نده».

درستی و فایده (در گفتگو با مرتضی خیری)

درباره‌ی زلزله و نظر آیت‌الله علم‌الهدی درباره‌ی زلزله

یه بخشی از یه صحبت با یه دوستم درباره‌ی قرآن

هر موقع یک سنگ توالت می‌بینم دلم برایش می‌سوزد

موسایی که بود

درباره‌ی مستر جیکاک

افاضات بعد از خوردن یک شام خیلی خوشمزه و خیلی ارزون.

مورد عجیب دکتر دوربین و آقای میرویسی*

چگونه کافر شویم؟

به آخرت ایمان دارید؟

شش-پنجاه

کاش شجاعت این رو داشته باشیم که وصله های ناجور رو دور بندازیم.