کاش شجاعت این رو داشته باشیم که وصله های ناجور رو دور بندازیم.

#فرزاد_حسنی #اکسیر #توهین #رامبد_جوان #توئیتر #آیت_الله_خاتمی